PRO PRODEJCE

Vzhledem k velkému zájmu stánkových prodejců o prodej na našich festivalech, Vás prosíme o vyplnění všech požadovaných položek.

Po vyplnění dotazníku Vám zašleme podmínky účasti, základní informace a případnou nabídku. Upozorňujeme Vás, že vyplněním dotazníku nemáte automatický nárok na stánkové místo.