Velikonoční trhy na zámku Blatná ~ Easter Market at Castle Blatna

S pomalu přicházejícími teplými dny nastává dlouho očekávané jarní období, ke kterému se jednoznačně pojí Velikonoce. 
🐇🌸 Oslavy v Česku se vyznačují mnohými tradicemi a pro cizince je mnohdy těžké pochopit, jak může být například pomlázka symbolem mládí a ne spíše trestem.
 🧐 My jsme si ve spolupráci s MyFest k tomuto velkolepému svátku připravili Velikonoční trhy o víkendu 16. – 17. dubna mezi 10:00 – 17:00.🐣
🏰 Zámek Blatná je architektonickým skvostem, jež je obklopen vodou a překrásnou jihočeskou přírodou. 
🌿Zámecký anglický park, plný potůčků, alejí a mostků, je ideálním místem k aktivnímu odpočinku. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých 🦌, kteří se zde volně pasou, stejně jako hejno pávů 🦚
Budeme se těšit na vaši návštěvu! 🤩
Informace pro prodejce:
Pokud máte zájem zúčastnit se Velikonočního trhu na zámku Blatná jako prodejce, kontaktujte nás prosím na +420 734 651 505 / +770 172 459 nebo iva@castle-blatna.com / info@myfest.cz.
~
With the warm days slowly approaching comes the long-awaited spring season and Easter
 🐇🌸 Celebrations in the Czech Republic are characterised by many traditions and it is often difficult for foreigners to understand how, for example, pomlázka can be a symbol of youth and not a punishment
 🧐 In cooperation with MyFest we have prepared an Easter Market for this magnificent holiday on the weekend of 16-17 April between 10:00 and 17:00 🐣
🏰 Castle Blatna is an architectural gem, which is surrounded by water and beautiful South Bohemian nature
 🌿 The castle’s English park, full of streams, alleys and bridges, is an ideal place for active recreation. A popular attraction in the castle park is the large herd of fallow deer 🦌 who graze freely, as well as a muster of peacocks 🦚
We look forward to your visit! 🤩

Naši partneři

Bez nich je téměř nepředstavitelné, že bychom nějaké akce pro vás mohli organizovat. I díky nim se společně všichni bavíte a užíváte si to. Proto jim upřímně děkujeme za podporu. Hrdě a rádi prezentujeme jejich produkty a služby.

nespornou výhodou u festivalu je možnost prezentace nového produktu nebo služby

nové obchodní příležitosti a budování brandu

přímý kontakt se zákazníkem je nejlepší forma prezentace s okamžitou odezvou